کاربر somaie - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر somaie

فعالیت توسط somaie

امتیاز: 580 امتیاز (رتبه بندی #33)
سوالات: 9 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 2
امتیاز مثبت: 0 سوال, 1 پاسخ
Gave out: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی
دریافت شده 13 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...