کاربر secretdevil - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر secretdevil

فعالیت توسط secretdevil

امتیاز: 4,430 امتیاز (رتبه بندی #7)
تیتر: کیومن
سوالات: 8 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 27 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 25
امتیاز مثبت: 97 سوال, 21 پاسخ
Gave out: 117 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
دریافت شده 18 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...