کاربر qtmil - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر qtmil

فعالیت توسط qtmil

امتیاز: 10,340 امتیاز (رتبه بندی #3)
تیتر: کیومن
سوالات: 1 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 35 (16 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 34
امتیاز مثبت: 44 سوال, 28 پاسخ
Gave out: 69 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
دریافت شده 81 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...