کاربر mostafa68 - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر mostafa68

فعالیت توسط mostafa68

امتیاز: 1,180 امتیاز (رتبه بندی #19)
سوالات: 6 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 3 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 6
امتیاز مثبت: 0 سوال, 2 پاسخ
Gave out: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
دریافت شده 8 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...