کاربر a3459 - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر a3459

فعالیت توسط a3459

امتیاز: 1,100 امتیاز (رتبه بندی #20)
سوالات: 35 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 1
دیدگاه ها: 16
امتیاز مثبت: 0 سوال, 1 پاسخ
Gave out: 0 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
دریافت شده 12 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
...